mám zájem
spolupracujeme

SPOLUPRACUJEME

Regionální bezpečnostní služba

Regionální bezpečnostní služba je vytvořena jako pomoc pro obce a partner obcí v otázkách bezpečnosti a funguje již od počátku roku 2013. Tato služba (řešení, nabídka) se snaží reagovat na situaci mnoha, zejména menších obcí, které se rozhodli nezřizovat obecní policii a přesto chtějí dostát svým povinnostem a otázky bezpečnosti obce a jejich občanů řešit.

S námi nejste na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v obci sami.

Poskytovatel asistenčních služeb

Asistenční centrála Eurocross Assistance, dceřiná společnost holandské pojišťovny Achmea, zajišťuje nepřetržitou podporu klientům pojišťoven i jiných firem v nejrůznějších neočekávaných nouzových situacích, které je mohou v zahraničí i v tuzemsku potkat: v případě onemocnění či úrazu, nepojízdnosti automobilu, havarijní situace v domácnosti, nouzové situace v seniorském věku apod. Přes 25 milionů klientů, kteří mají přístup k našim službám, řadí Eurocross mezi největší asistenční centrály v Evropě. Pražská kancelář Eurocross Assistance Czech Republic, otevřená v roce 2000, koordinuje asistenci pro klienty středoevropských a blízkovýchodních pojišťoven. Asistence je poskytována 24 hodin denně, 365 dní v roce. Vedle co nejrychlejšího profesionálního řešení problémů klademe velký důraz na vstřícný přístup ke klientům.

Agentura domácí zdravotní péče

GERIA, spol. s r.o. je zavedená, již více než 23 let úspěšně fungující firma, která poskytuje domácí zdravotní péči na území hl.m. Prahy. Nabízí kvalitní odbornou zdravotní péči a fyzioterapii přímo v domácnosti klienta. Poskytovaná péče je zcela zdarma (100 % hrazena ze zdravotního pojištění). Péči v domácnostech pacientů zajišťují zdravotní sestry, které splňují podmínky pro vzdělání a délku praxe na lůžkovém oddělení. Má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a péče je poskytována 7 dní v týdnu. Služby jsou poskytovány na vysoké odborné úrovni, s citlivým a vlídným přístupem ke klientovi.

Komplexní dodavatel pomůcek pro vozíčkáře

Úspěch společnosti Letmo SK se zakládá na jedné základní filozofii – celoživotním partnerství s klientem. To je princip, který prosazujeme, kterému podřizujeme naši práci a který nás odlišuje od ostatních. Snažíme se vytvářet životní změnu. Ulehčit studium, umožnit úspěch v práci, začlenit se do kolektivu, vést plnohodnotný život.

Z pohledu pomůcek jsou to vozíky od nejlevnějších plně hrazených typů, až po prémiové modely pro vrcholově aktivní uživatele. S tématem vozíků však bezpodmínečně souvisí také správné sezení s patřičným antidekubitním efektem. Portfolio produktů potom doplňují také řešení pro překonávání bariér a zvedání/přesunu. A po vhodném zabezpečení pomůcek jsme pro vozíčkáře partnerem také v seberealizaci díky společné práci na portálu Vozickar.sk, Vozickar.TV, popřípadě dalších projektech. Takto my vnímáme komplexní partnerství.

Nadace Vodafone

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006. Je spolufinancovaná Skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic a.s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž ovlivnila životy více než 1, 5 milionu lidí a dostala se na přední místa v hodnocení nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost.Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských a sociálních inovací a změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí v České republice, zlepšují veřejný prostor a strategicky propojují osoby a komunity k veřejnému prospěchu.

Přeprava nemocných nebo osob s omezenou mobilitou

Víc než jen přeprava - jedinečná služba občanům.

Společnost Novodobá Sanitka se zaměřuje na přepravu nemocných, handicapovaných, seniorů, maminek s dětmi a osob, které se potřebují dostat do a ze zdravotnických zařízení, nemají nárok na přepravu prostřednictvím sanitních vozů a jsou nuceni hledat jiné způsoby dopravy.

Poskytnutí všestranného doprovodu a asistence
Profesionalita a kvalita
Licence a odborné zkoušky pro poskytování přepravy osob
Garance stálého řidiče
Nadstandardní výbava vozidel
K dispozici invalidní vozík
Vozidla ošetřena nanotechnologií ničící bakterie a viry
Závazný Etický kodex
Další služby dle přání klienta

Díky Novodobé sanitce Vás nemusí už žádná cesta stresovat.

Poskytovatel asistenčních a sociálních služeb

Náš Slunovrat poskytuje služby komplexní podpory asistovaného života. Pomáháme seniorům, dlouhodobě nemocným, osamělým i osobám se zdravotním postižením žít plnohodnotný a důstojný život ve svém domově. Podporujeme naše klienty v běžném životě, pomáháme jim řešit každodenní starosti. Uživatelé našich služeb se již nemusí obávat samoty, bezmoci, nejsou sami, nemusí se bát o svůj život či zdraví v případě náhlých situací jako je pád, úraz, slabost či nevolnost.

Poskytovatelem služby Náš Slunovrat je Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.

Obecně prospěšná společnost zaměřená na podporu rodin a seniorů

Posláním naší společnosti je rozvíjet a podporovat aktivity na podporu rodinného života a to nejen rodin s dětmi ale i seniorů, kteří tvoří nedílnou a stále se zvyšující skupinu obyvatelstva.
Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme činnosti a služby, které zlepšují kvalitu celospolečenského života, pomáhají klientům zapojit se do aktivního života kolem nich a v neposlední řadě umožňují navazování nových kontaktů a přátelství napříč generacemi.
Naše aktivity se opírají o několikaletou realizaci projektu Senior Point, kdy v jednotlivých městech ve spolupráci s místními partnery (samospráva, oblastní charity, kluby seniorů, další proseniorské organizace) provozujeme kontaktní místa pro seniory.
Ve spolupráci s projektem Rodinné pasy a Senior Pasy připravujeme setkání a aktivity pro cílové skupiny – Dny s rodinou, Svátky seniorů a jiné.