--
UPRAVIT

Kupující souhlasí s užíváním a zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail, Adresa trvalého bydliště, Doručovací adresa, Datum narození, a že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny těm zaměstnancům Prodávajícího, prostřednictvím nichž Prodávající poskytuje služby.
Kupující potvrzuje, že byl informován, že má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům, právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a v případě, že by se domníval, že Prodávající provádí takové zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, má právo požádat poskytovatele o vysvětlení a o odstranění závadného stavu. Nedojde-li k vysvětlení či nápravě, má právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělil kupující dobrovolně na dobu trvání tohoto smluvního vztahu a zároveň po dobu 1 roku od ukončení poskytování Služby.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery Prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@protectu.cz. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-mailové zprávy. 


OBJEDNÁVKA
Chytré
zařízení Protectu
1 ks
2 450 Kč
Způsob doručení DPD
0 Kč

Cena s DPH celkem
2 450 Kč

Měsíční platba  Kč
Zprávy o používání služby 100 Kč

Měsíčně s DPH celkem  Kč
UPRAVIT ÚDAJE O VÁS SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY AKTIVACE SLUŽBY
30 dní na vrácenídoprava zdarma

OBJEDNÁVKA (1/4)

Budete-li potřebovat poradit s vyplněním objednávky, zavolejte nám na zákaznickou linku: (+420) 774 403 248


Pokud máte přidělený promo kód, například pro slevu na službu či na testování, zadejte ho sem. Cena a nastavení služby se Vám automaticky přepočítá.

Chytré zařízení

CENA
1 ks info 2 450 Kč
bankovním převodem info
info 0 Kč

Nyní bez DPH celkem 2 024 Kč
Nyní s DPH celkem 2 450 Kč


Asistenční služba

info 350 Kč
info
info

Měsíční platba bez DPH 350 Kč
Měsíční platba 350 Kč
Upozornění: cena není kompletní, kalkulace výjezdové služby je individuální.
pokračovat

OSOBNÍ ÚDAJE (2/4)

FIREMNÍ ÚDAJE (2/4)

info

Kliknutím na pokračovat souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů
zpět pokračovat

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (2/4)

ADRESA SÍDLA (2/4)

Doručovací adresa je jiná, než výše uvedená

DORUČOVACÍ ADRESA

zpět pokračovat

SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY (3/4)

Prosím přečtěte si pozorně smlouvu. Jeji kopii Vám v dalším kroku zašleme na Váš e-mail. Souhlasíte-li se zněním této smlouvy, prosím potvrďte závazně svou objednávku níže.

Upozornění: cena není kompletní, kalkulace výjezdové služby je individuální. Ohledně dokončení Vaší objednávky Vás budeme kontaktovat. Stiskněte prosím tlačítko potvrdit pro nezávaznou poptávku.

Loading...
Otevřít smlouvu v novém okně

zpět