mám zájem
historie

HISTORIE ASISTENČNÍ SLUŽBY SENIORINSPECT A PROTECTU

Myšlenka na vývoj systému zprostředkovávajícího pomoc pro seniory a další zdravotně či sociálně znevýhodněné skupiny osob vznikla kolem roku 2007 na akademické půdě FBMI ČVUT a 1.LF UK ve spolupráci s doc. Jeřábkem z Centra pro závrativé stavy FN Motol. Okolnostmi, které podpořily tuto úvahu, byly a stále jsou demografické změny, růst průměrného věku dožití nebo například zvyšování kvality života i v pokročilém věku. Téma asistivních technologií sice není natolik atraktivní, aby denně plnilo titulní strany médií, ale přesto na tomto poli dochází k prudkému rozvoji.

Záměrem tedy bylo vyvinout jednoduchou a mechanicky odolnou krabičku – speciální telefon, který bude lidem pomáhat v nouzových situacích – kdykoli a kdekoli. Ať už o pomoc požádají nebo i když z různých důvodů o pomoc nebudou schopni požádat. Taková kouzelná krabička měla mít nejjednodušší možný způsob ovládání – jediné SOS tlačítko, abychom co nejvíce usnadnili použití v nejednoduchých nouzových situacích. Ty mohou být způsobeny náhlými nebo chronickými zdravotními obtížemi, zhoršenou rovnováhou a možnými pády nebo například v důsledku přepadení. Naše řešení není jen o dodávce krabičky, ale především o dodávce komplexní služby. Díky vývoji a neustálenosti terminologie je možné setkat se také s termínem dohledová služba, mobilní dohledová služba nebo služba vzdálené pomoci.

Po dokončení vývoje byl v roce 2010 pro asistenční systém zvolen název Senior Inspect a v rámci pilotních testů jsme se soustředili na vyladění systému tak, aby za všech okolností poskytoval bezpečnou a spolehlivou asistenční službu. V následujících letech jsme navázali úzkou spolupráci s partnery Vodafone, Život 90, Eurocross a Anděl strážný, prezentovali jsme jej v pořadu Den D a spustili pilotní provoz například ve Švédsku, v Dánsku nebo na Slovensku.

Od počátku roku 2015 provozuje asistenční službu pod novou značkou Protectu totožný tým ve společnosti Mobilní asistenční systémy, s.r.o., která se specializuje pouze na provoz a rozvoj asistenčních služeb. Náš obchodní partner Anděl strážný poskytuje asistenční službu v režimu tísňové péče. Za dobu poskytování asistenční služby jsme pomohli stovkám seniorů, nemocným a tělesně postiženým osobám. Navíc díky monitoringu pohybové aktivity máme potvrzený pozitivní dopad samotného užívání asistenční služby na zdravotní stav a fyzickou kondici našich uživatelů.

Budoucnost asistivních technologií spočívá v záměru zlepšovat ergonomii zařízení tak, aby o něm uživatel asistenční služby nevěděl, dokud jej nepotřebuje. A když jej potřebuje, aby byla minimalizována prodleva mezi počátkem nouzové situace a poskytnutím pomoci. V tom bude s jistotou hrát významnou roli zapojení telemedicíny a průběžný monitoring zdravotního stavu.

Více o asistenční službě Protectu.

STAŇTE SE NAŠIM ZÁKAZNÍKEM

24 hodinovou službu vzdálené pomoci Protectu si můžete objednat zde na našem webu prostřednictvím emailu nebo telefonu. Případně se za námi můžete zastavit osobně na našem kontaktním místě v Praze.

mám zájem